پیام مدیرعامل

  • پیام مدیرعامل

“هرکسی در هر جایگاهی که هست باید قهرمان کار خودش باشد و اثربخش باشد، اثربخشی ملاک عمل در سازمان است”