لوازم خانگی

لوازم خانگی

فوم لوازم خانگی

 

فوم‌های تولیدشده توسط بافوم در تولید انواع لوازم خانگی مانند صنایع یخچال‌سازی، گازهای رومیزی، سینک‌های ظرف‌شویی، کابینت‌سازی و بسیاری از لوازم دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فوم لوازم خانگی

لوازم خانگی بافوم در تولید انواع لوازم خانگی مانند صنایع یخچال‌سازی، گازهای رومیزی، سینک‌های ظرف‌شویی، کابینت‌سازی و بسیاری از لوازم دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.