حضور بافوم در نمايشگاه تخصصی كيف و كفش تهران (امپكس)

حضور بافوم در نمايشگاه تخصصی كيف و كفش تهران (امپكس)

حضور بافوم در نمايشگاه تخصصی كيف و كفش تهران (امپكس) 1024 768 کارخانه فوم بافوم کارخانه فوم بافوم

حضور بافوم در ششمين دوره نمايشگاه تخصصی كيف و كفش تهران (امپكس) محل برگزاری نمايشگاه بين المللي غرفه‌ی بهين آور در سالن خليج فارس طبقه‌ی دوم غرفه بافوم
تاريخ برگزاري ٢٩ مهر الی ٢ آبان ماه.

در این نمایشگاه فعالان این عرصه به ارائه‌ی محصولات مختلف پرداختند. شرکت بهین آور شما را به دیدن غرفه بافوم دعوت می‌کند.

https://baafoam.com/wp-content/themes/movedo-child