حضور بافوم در نمايشگاه تخصصي كيف و كفش تهران (امپكس)

حضور بافوم در نمايشگاه تخصصي كيف و كفش تهران (امپكس)

حضور بافوم در نمايشگاه تخصصي كيف و كفش تهران (امپكس) 1024 768 Baafoam | بافوم

حضور بافوم در ششمين دوره نمايشگاه تخصصي كيف و كفش تهران (امپكس) محل برگزاري نمايشگاه بين المللي غرفه ي بهين آور در سالن خليج فارس طبقه ي دوم غرفه بافوم
تاريخ برگزاري ٢٩ مهر الي ٢ آبان ماه. در این نمایشگاه فعالان این عرصه به ارایه ی محصولات مختلف پرداختند. شرکت بهین آور شما را به دیدن غرفه بافوم دعوت می نماید.

https://baafoam.com/wp-content/themes/movedo-child