ارزش سازمانی بافوم

ارزش‌های سازمانی بافوم

ارزش‌ها، نشان‌دهنده‌ی جهت‌گیری‌ها و اصول عقاید پایدار «شرکت تولیدی و صنعتی بهین‌آور» می‌باشد. این ارزش‌های سازمانی کمک می‌کنند تا همه‌ی کسانی که با لباس «بافوم» کار می‌کنند؛ در جهت رشد و سود دهی پایدار، نوآوری و کارایی عملیاتی شرکت گام‌های استوارتری بردارند.

لذا ما کارکنان «بافوم»، با اتکا به خداوند بزرگ، بر این باوریم که اصل‌های زیر به عنوان ارزش‌های بنیادین، پایه و اساس کار ما بوده و برای گسترش، توسعه، نهادینه کردن و پاسداشت آن‌ها، در هر شرایطی خود را متعهد می‌دانیم.

اصل اخلاق

ما مؤکداً به سند جامع اخلاقی شرکت در همه‌ی اصول منجمله رقابت، بهره‌وری، انصاف، صداقت، شفافیت، رازداری، وفاداری و مسئولیت‌پذیری، طبق آن سند، پایدار و متعهد می‌باشیم.

اصل تعالی سازمانی

ما همواره جهت ارتقای منزلت و تعالی‌جویی مستمر در تمام ابعاد شرکت از قبیل:

  • تولید با افزایش کیفی از طریق ارتقای بهره‌وری و بهبود سیستم‌ها
  • کیفیت محصولات و تکمیل سبد محصول با نوآوری و خلاقیت توام با کسب رضایت مشتریان و اصل ارتباط با آنان
  • سرمایه‌های مادی و معنوی بالاخص نیروی‌های انسانی

با در نظر داشتن توسعه‌ی فرهنگ آموزش و یادگیری، کار گروهی و مشارکت جمعی، دانش‌محوری و مشتری‌مداری کوشا خواهیم بود.

اصل ارتباط و مشارکت

ما خود را در کنار همه‌ی کسانی که با ما کار می‌کنند؛ یک تیم منسجم، همدل و یکپارچه دانسته و مسئول هستیم تا همکاران‌مان از نظر شغلی احساس امنیت کنند و باور داریم که گفتگو توأم با هنر گوش کردن بر مبنای اعتماد و ارائه‌ی خدمات قابل اعتماد و نیز مشارکت منظم با تأمین‌کنندگان، سهام‌داران، کارکنان، مشتریان و حتی رقبا می‌تواند ایجاد ارتباط استراتژیک با آنان و پی‌ریزی یک ساختار مدیریتی نوین، کارآمد، پویا و دانش محور را تقویت کند.

اصل سازگاری

ما با تمام قوانین ومقررات اجرایی و ارزش‌های حاکم بر سازمان و ایضاً قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران سازگار خواهیم بود و در کشور‌هایی که فعالیت می‌کنیم رفتار، کردار و گفتارمان سازگار با ارزش حاکم بر سازمان خواهد بود.

اصل مسئولیت‌های اجتماعی

در راه دست یافتن به هدف‌های کار و کسب مشروع خود، همواره به مسئولیت‌های اجتماعی خویش در چارچوب قوانین کشورهایی که در آن فعالیت می‌کنیم، عمل خواهیم کرد و خود را در برابر همه‌ی کسانی که از محصولات ما استفاده می‌کنند؛ مسئول دانسته و تلاش می‌کنیم با ارائه‌ی فرآورده‌هایی باکیفیت مناسب، اعتماد مصرف‌کننده و جامعه به دست‌آوردها، محصولات و خدمات این سازمان را افزایش دهیم.

اصل اقتصادی

سودآوری چشم‌گیر و بلندمدت برای دست‌یابی ما به اهداف کار و کسب، رشد مستمر و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری است. باور داریم که این رشد و توسعه‌ی مستمر تنها در سایه‌ی آموزش و پژوهش به دست خواهد آمد و به ما کمک خواهد کرد تا به تکیه بر اصل نتیجه‌گرایی در این راستا گام‌های استواری برداریم.

اصل ماندگاری

ما عمیقاً معتقدیم که با اتکاء به ذات لایتناهی الهی، رعایت اصول اخلاقی مندرج در سند جامع اخلاقی و با در نظر داشتن ارزشهای بنیادین شرکت، موجب اثرگذاری مثبت و پایدار و متعاقب آن ماندگاری نام و یادی نکو از شرکت خواهد شد.

اساس عملکرد این اصل بر پذیرش رویکرد تیمی است که بیان‌گر آن است که مشکلات سازمان، مشکلات همه‌ی افراد است. تفاوت‌ها بو‌سیله‌ بحث و گفت‌وگو باید حل شود و زمانی که یک تصمیم اخذ می‌‌شود؛ باید از آن حمایت جمعی به عمل آید.

پرهیز از خودمحوری و تکبر و غرور، هدف‌مند بودن، گوش دادن به دیگران، احترام به عقاید همکاران، نقد سازنده و کمک به دستیابی و اجماع از ارزش‌های اصل ماندگاری و بقاء سازمان است.