کفش‌های جلبکی از راه می رسند

کفش‌های جلبکی

کفش‌های جلبکی از راه می رسند

کفش‌های جلبکی از راه می رسند 740 416 کارخانه فوم بافوم کارخانه فوم بافوم

شرکتی انگلیسی قصد دارد با فوم تهیه شده از جلبک‌های فاضلابی نوعی کفش آبی و خاکی تولید کند.
با تولید هر جفت کفش مردانه سایز ۴۲ از این فوم جلبکی، حدود ۲۱۶ لیتر آب پاکسازی می‌شود.

کفش های جلبکی

این شرکت فوم را با استفاده از جلبک‌های ناشی از جریان‌های فاضلاب در آمریکا و آسیا تولید می‌کند.
در این دو قاره مواد موجود در آب معمولا به تولید جلبک منجر می‌شوند.
این جلبک‌ها خطری برای حیات آبزیان هستند.

بنابراین برای تولید این نوع جلبک نیازی به کود نیست و از سوی دیگر برداشت آن به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.
جلبک جمع آوری شده پس از خشک و پلیمریزه شدن به گلوله‌هایی تبدیل می‌شود.

سپس محققان آن را با ترکیبات دیگری مخلوط می‌کنند تا یک فوم نرم و انعطاف پذیر تولید شود.

جلبک با توجه به فرمول و نوع کاربرد آن می‌تواند 6 تا 15 درصد یک کالای تولید شده را تشکیل دهد.

درهمین راستا شرکت انگلیسی Vivobarefoot اعلام کرده با همکاری شرکت بلوم نخستین کفش فوم جلبکی را خواهد ساخت.

این کفش‌ها در آب و خاک قابل استفاده هستند.

این کفش Ultra نام گذاری شده و به گفته شرکت Vivobarefoot با تولید یک جفت کفش مردانه سایز ۴۲، حدود ۲۱۶ لیتر آب پاکسازی می‌شود.

منبع: سایت vivobarefoot

https://baafoam.com/wp-content/themes/movedo-child