دریافت ایده و تولید نمونه

دریافت ایده و تولید نمونه

ما همواره دنبال ایده های خلاق می گردیم .
اگر تمایل دارید ایده های خود را برای ما یادداشت و به آدرس پست الکترونیکی INFO @BAAFOAM.COM ارسال نمائید .
ما از ایده های شما در بافوم استقبال می کنیم و تصمیم داریم تا ایده های شما را با خلاقیت تیمی و همراه با شما تبدیل به واقعیت کنیم .
ما از شما درخواست میکنیم تا ایده های خلاق خود را در خصوص محصولات و کاربردهای فوم در زندگی و صنعت که می تواند به افزایش سطح سلامت ، آرامش و کیفیت زندگی کمک کند را به ما بگوئید ؛ گروه تحقیق ، توسعه و نوآوری بافوم روی ایده های شما بررسی و آزمایشات کافی را انجام خواهد داد و نتیجه آن را به شما اعلام خواهد کرد .
شما می توانید از تیم بافوم درخواست نمونه محصول یا خدمات داشته باشید . ما در بافوم به عنوان یک وظیفه کاری با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد و پس از بررسی انتظارات فنی پاسخگوی آنها خواهیم بود

تصویر کپچا
https://baafoam.com/wp-content/themes/movedo-child