• بررسی ساختار و نحوه تولید فوم‌های پلیمری
 • «Бафом» на первой выставке Foam Expo Europe 2018
 • Новости

  بررسی ساختار و نحوه تولید و فوم‌های پلیمری
  بررسی ساختار و نحوه تولید فوم‌های پلیمری 800 600 bafoam bafoam
  بررسی ساختار و نحوه تولید فوم‌های پلیمری

  عناوین تولید فوم‌های پلیمری ساختار فوم فوم در زبان انگلیسی به معنای کف است و در دانش پلیمر به کامپوزیت هایی اطلاق می‌شود که از یک ماده پلیمری به عنوان بستر و حباب های گازبه عنوان جز دوم کامپوزیت تشکیل شده است به طور کلی می توان فوم ها یا اسفنج ها را موادی با…

  читать
  «Бафом» на первой выставке Foam Expo Europe 2018 400 300 bafoam bafoam
  «Бафом» на первой выставке Foam Expo Europe 2018

  Bafoam in the First Foam Expo Europe 2018 Одним из выдающихся участников выставки первой выставки пеноматериалов в Европе в Ганновере, Германия, проходившей с 16 по18 октября 2018 года была Производственно-промышленная компания «Бехир Аавар» — «Бафом». Производственно-промышленная компания «Бехир Аавар» — единственный производитель пеноматериалов полиэтилена, этиленвинилацетат из региона Персидского залива и Ближнего Востока, который профессионально принял…

  читать
  https://baafoam.com/wp-content/themes/movedo-child